ტაძრის აღმშენებლები
ძიება
შემომწირველი
შემოწირვის თარიღი
ავთანდილ ჩიჩუა
20-01-2012
ავთანდილ მიქანაძე
29-11-2010
ავთანდილ გოგოლაძე
00-00-0000
ავთანდილ გელაშვილი
28-10-2012
ავთანდილ ებიტაშვილი
00-00-0000
ავთანდილ ქაჯაია
24-01-2013
ავთანდილ ფილიევი
25-12-2012
ავთანდილ კვაშილავა
25-10-2013
ავთანდილ ვადაჭკორია
21-01-2013
ავთანდილ მესხიძე
22-01-2013
ავთანდილ თომაძე
25-01-2013
ავთანდილ ყუბანეიშვილი
09-02-2013
ავთანდილ ესიტაშვილი
09-02-2013
ავთანდილ ბერძენიშვილი
04-02-2013
ავთანდილ ხარატიშვილი
01-02-2013


ვებ გვერდზე პარალელურად მიმდინარეობს
ტაძრის აღმშენებელთა
გვარ-სახელების ატვირთვა


გმადლობთ თანადგომისთვის
 
 
Created by: Proservice