ტაძრის აღმშენებლები
ძიება
დღეისათვის ატვირთულია 793634 სახელი და გვარი    
შემომწირველთა რედაქტირებისათვის დააწექით ფანქარს
შემომწირველი
შემოწირვის თარიღი
ზაქრო სულხანიშვილი
23-03-2014
ბექა კოკილაშვილი
23-04-2014
ჯაბა ბიჩინაშვილი
24-03-2014
მიხეილ გულოშვილი
24-03-2014
ზეზვა ბურძენიძე
24-03-2014
ვლადიმერ ბუძიაშვილი
24-03-2014
გიორგი ხუციშვილი
24-03-2014
ლევანი მიქელაძე
24-03-2014
გიორგი წეველიძე
28-03-2014
ნოდარ ვარდიშვილი
24-03-2014
ლევანი ყაველაშვილი
24-03-2014
გიორგი ნატროშვილი
24-03-2014
არკადი დავითაშვილი
24-03-2014
ირაკლი ქვარიანი
15-01-2015
გიორგი ბაკურაძე
24-03-2014
 
 
Created by: Proservice